जानकारी

रैथाने महिलावादीहरुको जिवनकथा सङ्कलनको यो परियोजना लुम को संयोजकत्वमा गरिन्दैछ। यस् वेबसाइटको प्रमुख उद्धेश्य विभिन्न स्तर र क्षमता र परिस्थितिमा फरक फरक महिलावादिहरुले आ-आफ्नो स्तरमा पर।याुनुंयको फरक र व्यक्तिगत अनुभवको अभिलेखिकरण गरि, सो लाई आम अध्ययन का लागी उपलब्ध गराउनु हो। 
थप लेख्न बाँकि छ।